MoVeS Manuele therapie en Fysiotherapie

MoVeS: MoVeS Manuele therapie en Fysiotherapie is een moderne praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie in Leiden. De naam MoVeS staat voor Motoriek, Verandering en Stabiliteit.

Doelgroepen: vrouwen, baby’s en kinderen met orthopedische of chronische pijnklachten. Veel van onze patiënten komen niet uit de onmiddellijke regio van de praktijk en vinden ons via hun fysiotherapeut, verloskundige of huisarts/specialist, kennissen of bekenden vanwege onze specialisaties binnen de vrouwen- en kindergezondheidszorg.

Therapeuten: de therapeuten van MoVeS worden zorgvuldig geselecteerd en intern opgeleid door Cecile Röst. Daarnaast volgen zij ook extern na- en bijscholing in lymfedrainage, bekkenfysiotherapie, manuele therapie, Mulligan, chronische pijn, dry needling, medical taping, therapie bij kinderen en littekenbehandeling. De therapeuten zijn op de hoogte van de laatste evidence uit de fysiotherapeutische vakliteratuur.

Onderzoek en onderwijs: MoVeS heeft internationaal naam gemaakt met het onderzoeken en behandelen van bekkenpijn, stuitpijn (coccygodynie), diastase van de buikspieren en revalidatie na bekkeninstabiliteit.MoVeS werkt nauw samen met postHBO-onderwijsinstelling Rost Therapy.

Specialisaties:

Kwaliteitsbewaking: MoVeS biedt zorg die voldoet aan hoge kwaliteitsnormen.

  1. MoVeS heeft zich aangesloten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Onze therapeuten werken onderling vaak samen, blijven up-to-date door voortdurende na- en bijscholing en intervisie-bijeenkomsten met collega’s van andere praktijken.
  2. MoVeS is gehuisvest in paramedisch Centrum BTR. In dit centrum werken ook de therapeuten van kinderfysiotherapie-praktijk SMCO, V&K Manuele therapie, gewichtsconsulente Christien van Rossem van de Balanscoach en Annemarie Bleeksma praktijk voor fysiotherapie, Psychosomatische fysiotherapie en Feldenkrais. Wij hebben onderling goed contact en verwijzen naar elkaar door indien dit voor de patiënt van belang is.
  3. Onze zorg voor de patiënt staat centraal door middel van constante evaluatie en wordt waar nodig aangepast.
  4. Na intake en onderzoek wordt samen met de patiënt een behandelplan opgesteld waarin voor u belangrijke, duidelijke doelen worden beschreven. Bij tussentijdse evaluaties kan het zijn dat de doelen of plannen in samenspraak met de patiënt worden aangepast.
  5. Evaluatie vindt plaats samen met de patiënt aan het begin van iedere behandeling en na afloop van een behandeltraject.

Patienttevredenheid: U kunt  onze praktijk en uw behandelaars beoordelen in een anoniem tevredenheidsonderzoek dat u per mail aan het einde van de behandelepisode wordt toegestuurd door QDNA. Door deze vragenlijst in te vullen helpt u ons om onze zorg op hoog niveau te houden of indien nodig te verbeteren. Wij zijn zeer trots op onze beoordeling, die al jaren rond de 9 scoort.