MoVeS Manuele therapie en Fysiotherapie

MoVeS: MoVeS Manuele therapie en Fysiotherapie is een moderne praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie in Leiden. De naam MoVeS staat voor Motoriek, Verandering en Stabiliteit.

14 oktober 2020: MoVeS blijft open voor verantwoorde behandelingen

In de lockdownperiode zijn we open geweest voor noodzakelijke zorg en ook nu blijven we verantwoorde zorg bieden als u zich net als wij aan de volgende regels houdt:

 • u ontsmet uw handen voor u het pand betreedt en doet een mondkapje op
 • we geven geen handen meer
 • we dragen mondkapjes (als we binnen de anderhalve meter afstand van u komen)
 • we hebben binnen witte jassen aan (zo houden we onze kleren schoon voor buiten)
 • indien nodig gebruiken we handschoenen
 • er staan overal flessen met virusdodend ontsmettingsmiddel
 • we zijn nóg schoner geworden
 • bij iedere patient worden schone handdoeken gebruikt
 • in de gangen en wachtkamers wordt verzocht de anderhalve meter afstand maatregel te houden, ook als u een mondkapje draagt
 • als u in quarantaine bent of zich verkouden voelt zijn we ook nu beschikbaar voor online video- of telefonisch consulten

En van onze klanten verwachten we:

 • dat ze zelf schone handdoeken meenemen (onze wasmachine draait anders echt té vaak)
 • dat ze de afspraak verzetten (of vragen om videoconsult) als ze verkouden zijn of als iemand in hun huishouden verkouden is
 • dat ze niet bang zijn om bij ons binnen te komen, we proberen alle virussen buiten de deur te houden
 • dat ze onderstaande teksten ook nog goed doorlezen
 • dat ze zo blij zijn dat we open blijven dat ze snel een afspraak maken per whatsapp 🙂

 

Wat kunnen we u bieden?

1. fysiek consult.

Hands-on behandeling mag weer indien er geen verhoogd risico op Corona is. Let op de onderstaande aanvullende regels die volgen uit het advies van het RIVM:

 • Kom indien mogelijk alleen naar binnen.
 • U bent niet verkouden of heeft andere ziekteverschijnselen.
 • U bent schoon gewassen voordat u bij ons komt en doet schone kleren aan die makkelijk zitten.
 • Twee schone handdoeken worden bij iedere zitting meegenomen en thuis weer gewassen.
 • Komt u zoveel mogelijk precies op tijd van de afspraak of maximaal 5 minuten eerder.
 • In de praktijk staan strepen op de grond waar u stil moet staan om te zien of niemand binnen 1,5  meter van u is.
 • ontsmet uw handen met gel en wast uw handen met water en zeep in het toilet voordat u in de wachtkamer plaats neemt.
 • De therapeut geeft u geen hand bij ontvangst of afscheid.
 • De afstand tussen therapeut en patiënt is zoveel mogelijk minimaal 1,5 meter.
 • In de behandelkamer kunt u nogmaals uw handen ontsmetten voordat u gaat zitten.
 • Na afloop van de behandeling ontsmet u nogmaals uw handen zodat de deurkrukken schoon blijven.

De therapeuten en medewerkers van MoVeS houden zich aan de hygiëne-eisen van het RIVM en de eigen beroepsgroepen. Wij zijn gewend om voortdurend onze handen te ontsmetten en gebruiken handschoenen en mondkapjes tijdens onderzoek en  behandeling. Verkouden therapeuten blijven thuis en collega’s nemen de agenda over. De praktijk wordt extra vaak schoongemaakt op alle contactoppervlakken.

2. (beeld)bellen, dit heet videoconsult of e-consult.

Wij kunnen u online meer bieden dan u denkt. Zo kunnen wij u bewegingen laten voordoen, uw beweging en houding laten verbeteren, u oefeningen, tips en adviezen geven om uw dagelijks leven makkelijker en minder pijnlijk te maken. Wij kunnen uw klachten inventariseren en inschatten en een intake afnemen en een behandelplan opstellen. En last but not least: wij kunnen iemand in uw directe omgeving instrueren hoe hij of zij u kan helpen

Voor telefonisch consult of videoconsult gelden de normale vergoedingsregelingen. Wij plannen 25 -30 minuten in voor het consult, dat door ons en de verzekeraars wordt gezien als een reguliere zitting fysiotherapie (of indien van toepassing: manuele therapie of oedeemtherapie).

Doelgroepen: mannen, vrouwen, baby’s en kinderen met acute/subacute of chronische pijnklachten of functiebeperkingen in het dagelijks leven. Veel van onze patiënten komen niet uit de onmiddellijke regio van de praktijk en vinden ons via hun fysiotherapeut, verloskundige of huisarts/specialist, kennissen of bekenden vanwege onze specialisaties binnen de vrouwen- en kindergezondheidszorg en bij stuitpijnklachten. Onze expertise ligt in revalidatie na letsel/trauma/bevalling/operaties en onder controle krijgen van bekkenklachten tijdens de zwangerschap. Preventie van recidieven staat hoog in onze aandacht.

Therapeuten: de therapeuten van MoVeS worden zorgvuldig geselecteerd en intern opgeleid door Cecile Röst. Daarnaast volgen zij ook extern na- en bijscholing in lymfedrainage, bekkenfysiotherapie, manuele therapie, Mulligan, chronische pijn, dry needling, medical taping, therapie bij kinderen en littekenbehandeling. De therapeuten zijn op de hoogte van de laatste evidence uit de fysiotherapeutische vakliteratuur.

Onderzoek en onderwijs: MoVeS heeft internationaal naam gemaakt met het onderzoeken en behandelen van bekkenpijn, stuitpijn (coccygodynie), diastase van de buikspieren en revalidatie na bekkeninstabiliteit. MoVeS werkt nauw samen met postHBO-onderwijsinstelling Rost Therapy.

Specialisaties:

 • Orthopedische manuele therapie
 • Therapie bij bekken- en stuitpijn
 • Behandeling van baby’s en kinderen met manuele therapie
 • Dry needling & medical taping
 • Oedeemtherapie
 • Behandeling van littekens
 • Revalidatie in of na zwangerschap
 • Algemene fysiotherapeutische revalidatie na buik- of andere operaties en na letsel

Kwaliteitsbewaking: MoVeS biedt zorg die voldoet aan hoge kwaliteitsnormen.

 1. MoVeS heeft zich aangesloten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Onze therapeuten werken onderling vaak samen, blijven up-to-date door voortdurende na- en bijscholing en intervisie-bijeenkomsten met collega’s van andere praktijken.
 2. MoVeS is gehuisvest in paramedisch Centrum BTR. In dit centrum werken ook de therapeuten van V&K Manuele therapie, osteopaat Joris Pardoel, gewichtsconsulente Christien van Rossem van de Balanscoach en Annemarie Bleeksma praktijk voor fysiotherapie, Psychosomatische fysiotherapie en Feldenkrais. Wij hebben onderling goed contact en verwijzen naar elkaar door indien dit voor de patiënt van belang is.
 3. Onze zorg voor de patiënt staat centraal door middel van constante evaluatie en wordt waar nodig aangepast.
 4. Na intake en onderzoek wordt samen met de patiënt een behandelplan opgesteld waarin voor u belangrijke, duidelijke doelen worden beschreven. Bij tussentijdse evaluaties kan het zijn dat de doelen of plannen in samenspraak met de patiënt worden aangepast. Rapportages naar artsen en overleg met verwijzers vindt plaats via beveiligde zorgmail of Siilo, met medeweten van de patiënt.
 5. Evaluatie vindt plaats samen met de patiënt aan het begin van iedere behandeling en na afloop van een behandeltraject.

 

Patienttevredenheid: U kunt  onze praktijk en uw behandelaars beoordelen in een anoniem tevredenheidsonderzoek dat u per mail aan het einde van de behandelepisode wordt toegestuurd door QDNA. Door deze vragenlijst in te vullen helpt u ons om onze zorg op hoog niveau te houden of indien nodig te verbeteren. Wij zijn zeer trots op onze beoordeling, die al jaren rond de 9 scoort.