Academische master titel voor Cecile

Wat is hier en nu de beste behandeling voor deze patiënt?

Iedere behandelaar stelt zich dagelijks deze vragen, zoek het beste voor iedere individuele patiënt, passend bij de persoon, rekeninghoudend met de medische, ethische en financiële mogelijkheden en beperkingen.

In januari 2017 heeft Cecile de academische master opleiding  “Evidence Based Practice in Health Care afgerond. Als klinisch Epidemioloog (Msc), levert Cecile nu een bijzondere bijdrage aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de patiëntenzorg.

Door het geven van cursussen en opleidingen worden resultaten van relevant onderzoek verspreid en toegankelijk gemaakt voor collega’s in het veld. Daarnaast is Cecile initiator van onderzoek naar mogelijkheden en beperkingen van behandelingen van bekkenpijn bij zwangere vrouwen die recent zijn bevallen.

De combinatie van haar brede ervaring als klinisch behandelaar met de nieuw verworden academische vaardigheden heeft een grote meerwaarde. Zij kan immers mede sturing geven aan toekomstig epidemiologisch onderzoek en de resultaten daarvan in het werkveld implementeren.

Onderzoek zal in de spreekkamer echter nooit het laatste antwoord geven. Eigen wijsheid, ervaring en intuïtie, van zowel patiënt als behandelaar, blijven altijd nodig. Pas dan zal optimale kwaliteit van patiëntenzorg gerealiseerd kunnen worden.