Fysio & Fit tijdens en na de zwangerschap

MoVeS Fysio & Fit

Het Fysio & Fit programma van fysiotherapiepraktijk MoVeS is speciaal ontwikkeld voor mensen met zwangerschap gerelateerde bekken- en lage rugklachten. Dit tijdgebonden programma biedt de mogelijkheid tot effectief trainen en uw belastbaarheid te verhogen.

Een actieve leefstijl

Pijn leidt bewust en onbewust tot vermijding van pijnlijke en vaak ook moeilijke bewegingen. Door dit vermijdingsgedrag ontstaat er een negatieve spiraal waarin het ontwijken van pijn zal leiden tot zwakkere spieren en slechter functioneren van het bekken en of rug tijdens dagelijkse activiteiten.

Het is belangrijk deze negatieve spiraal te doorbreken en uzelf een actieve leefstijl aan te leren.  Hierbij is het deelnemen aan trainingen in groepsverband een middel om dit te bereiken. U leert uw belastbaarheid in te schatten, hoort ervaringsverhalen en ziet dat uw klachten niet uniek zijn.

Evaluatie

Het programma heeft een gemiddelde duur van 18 weken (4 maanden). Na de start van het programma krijgt u op diverse tijden een tussenevaluatie. Na het afsluiten van de trainingsperiode is het de bedoeling dat u zelfstandig blijft bewegen en een actieve leefstijl eigen heeft gemaakt.

Kosten / vergoeding

Het programma wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De vergoeding is afhankelijk van de wijze waarop u aanvullend verzekerd bent. Kijkt u hiervoor uw polisvoorwaarde na. Er bestaat ook de mogelijkheid om individueel te betalen buiten de verzekering om. De individuele kosten bedragen €15,- per les.

Kernpunten van het programma

  • Bij nieuwe aanmelding een individueel intakegesprek waarin persoonlijke behoeften en wensen centraal staan;
  • Het deelnemen in groepsverband (maximaal vier deelnemers);
  • Begeleiding door een fysiotherapeut, eventueel bijgestaan door assistent-fysiotherapeuten;
  • Begeleidende informatie voor de deelnemers;
  • Periodieke evaluaties en voortgangscontroles bepalen uw revalidatieproces en vooruitgang;
  • Gemotiveerde coaches die u begeleiden en stimuleren;
  • Het aanmeten van een gezonde actieve leefstijl waarin u zelf centraal staat.

Aanmelding

Het programma is het gehele jaar toegankelijk om in te stromen, mits er plek is in de groepen

Inschrijven door whatts-app te sturen naar 06-55777098