Wie zijn wij?

MoVeS is een moderne praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie in Leiden. MoVeS heeft internationaal naam gemaakt met het behandelen van bekken- en stuitpijn, al dan niet gerelateerd aan de zwangerschap. MoVeS biedt zorg die voldoet aan hoge kwaliteitsnormen.

Ons team is geschoold in:

De zorg voor de patient staat centraal door middel van constante evaluatie en wordt waar nodig aangepast. Evaluatie vindt plaats samen met de patiënt tijdens de behandeling en door middel van het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek aan het einde van de behandelepisode.

Om onze kwaliteit te waarborgen vragen wij u om tussentijds, of aan het eind van een behandelperiode, een vragenlijst in te vullen over uw ervaringen van het afgelopen behandeltraject. Door deze vragenlijsten in te vullen helpt u onze zorg te verbeteren. Meer informatie hierover kunt u vinden op patiëntervaringsonderzoek Qualizorg. Wij zijn zeer trots op onze beoordeling. Hieronder wordt u geïnformeerd met welk cijfer u onze zorg heeft beoordeeld.

Mocht u naast de evaluatie nog behoefte hebben aan een gesprek naar aanleiding van een behandeling of heeft u vragen of opmerkingen die u graag met een onafhankelijke medewerker wilt bespreken, dan kunt u contact opnemen via ons mobiele telefoonnummer: 06-55777098.