Huishoudelijk Reglement

Bijlage Huishoudelijke reglement praktijk MoVeS

 

Omdat er in de praktijk altijd meerdere patiënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de
praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de patiënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen;
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit de praktijk;
 • Daar de praktijk ook minder valide patiënten behandelt is het prijzenswaardig dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen;
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, denkt u dan om waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn eruit te halen;
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets);
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen;
 • Het gebruik van een handdoek tijdens het uitvoeren van oefeningen in de oefenzaal is verplicht;
 • Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat met uw handdoek schoon of met de daarvoor aanwezige hygiëne doeken;
 • Gebruikt materiaal (halters, ballen, etc.) dient na gebruik opgeruimd te worden;
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest legt u dit terug als u de wachtruimte verlaat;
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod;
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan, met uitzondering van aangelijnde begeleiden honden;
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het BHV personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen;
 • Elke behandeling een handdoek meenemen;
 • De eerste behandeling een identiteitsbewijs meenemen.