Klachtenregeling

Als u een schriftelijke klacht bij ons hebt neergelegd probeert de klachtenfunctionaris in een gesprek met u tot een bevredigende oplossing te komen. Indien gewenst kunnen beide partijen iemand uitnodigen bij dit gesprek aanwezig te zijn. Mocht de klacht dan niet naar uw tevredenheid zijn opgelost, kan u een klachtenformulier opsturen naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het Keurmerk Fysiotherapie. De klacht wordt dan binnen twee weken in behandeling genomen. Zie de verdere procedure via Keurmerkklachtenregeling . Indien u meer informatie wilt of vragen heeft over deze klachtenprocedure kan dit via klacht@keurmerkfysiotherapie.nl